Uluslararası Düzenleme Kurulu

Gordana Apostolovska – Üsküp Kril Metodi Üniversitesi – Makedonya
Sevdalina Stoyanova Dimitrova – Bulgaristan Bilimler Akademisi – Bulgaristan
Vesna Gershan – Üsküp Kril Metodi Üniversitesi – Makedonya
Danica Krstovska – Üsküp Kril Metodi Üniversitesi – Makedonya
Mila Pandurović – Vinca Nükleer Enstitüsü – Sırbistan
Dimitrios Petrellis – Yunanistan
Mariana Petris – Horia Hulubei Ulusal Fizik ve Nükleer Mühendisliği Ar-Ge Enstitüsü – Romanya
Laura Radulescu – IFIN- HH- Romania
Ekaterina Salkova – Bulgaristan
Ualikhanova Bayan Saparbekovna – Güney Kazakistan Devlet Pedagoji Üniversitesi – Kazakistan
Vasiliki Skoufi – Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi – Yunanistan
Ivanka Bozovic-Jelisavcic – Vinca Nükleer Enstitüsü – Sırbistan