Program

Türk Fizik Derneği 35. Uluslararası Fizik Kongresinde sunulmak üzere kabul edilen sözlü ve poster bildiriler için tıklayınız.

Kongre Programı için tıklayınız.