Önemli Tarih ve Bilgiler

Kongre Tarihi: 04-08 Eylül 2019

Bildiri özetleri gönderimi için son tarih: 31 Temmuz 2019 saat: 17:00
Kabul edilen bildirilerin duyurulması: 9 Ağustos 2019 (Bilim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra ilan edilecektir)
İndirimli Kayıt için son tarih: 9 Ağustos 2019
Kongre Kayıt Ücreti Son Ödeme Tarihi : 23 Ağustos 2019
Kongre Programının Açıklanma tarihi : 23 Ağustos 2019

Kongre kayıt ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.