Konferans Tam Metinleri

BOOK OF FULL TEXT PROCEEDINGS
TURKISH PHYSICAL SOCIETY 35th INTERNATIONAL PHYSICS CONGRESS (TPS-35)

(Hakem Kurulu TFD-35 Bilim Kurulu üyelerinden oluşmaktadır.)

"TPS-35 Book of Full Text Proceedings 2019" tıklayınız.

TFD-35 Konferansında sunulan bildirilerin (sözlü veya poster) Tam Metinleri (TPS-35 Book of Full Text Proceedings) kitapçığında elektronik ortamda ücretsiz olarak yayınlanacaktır.

2018 Yılı Akademik Teşvik Yönetmeliğine göre "Hakemli uluslararası bilimsel konferansta, sempozyumda veya kongrede sözlü olarak sunulan ve bunların kitabında yayımlanan tam bildiri" olma ibaresi göz önüne alınarak bu yıl kongrede sunulan ve kongre sonunda tarafımıza gönderilen bildirilerin tam metinleri (ingilizce) hakem raporlarına göre elektronik olarak ücretsiz basılacaktır. 

Basılacak olan tam metinler Atama ve Yükseltme Kriterlerinde ve Akademik Teşvik yönergesinde (sözlü bildiriler) kullanılabilmektedir.

Konferans tam metinlerini göndermek isteyen katılımcılar kongre tamamlanma tarihinden sonra 15/10/2019 tarihine kadar tam metinlerini göndermelidirler.

Tam Metin gönderimi için önemli bilgiler aşağıda listelenmiştir.

Gönderim adresi: tfdtammetin@gmail.com
Tam Metin sablonu: Şablon olarak AIP word şablonunu kullanabilirsiniz. Tıklayınız.  (Tam metinlerin hem pdf hem word halleri gönderilmelidir)
Tam Metin sayfa sınırlaması: 4 sayfa ile 10 sayfa arasında olmalıdır.
İntihal Kuralı: Tüm gönderilecek tam metinler benzerlik programlarına sokulmalıdır.Kesinlikle çalıntı / kopyalama / alıntı yapılmamalıdır.
Ek olarak istenen belge: Kongreye katılım sağlandığına dair katılım belgesinin elektronik hali.