Local Organizing Committee

Hatice YILMAZ ALAN – Ankara University –President
Duygu HALİS – İstanbul University – Vice President 
Sinem AKYOL – İstanbul University
Hasipcan AYDIN – İstanbul University
Gökçe AYDOĞDU – İstanbul University
E. Şahin AYDOĞDU – İstanbul University
Özgür AYTAN – İstanbul University
Chousein BAIRAM – İstanbul University
Osman Azmi BARUT – İstanbul
Yusuf Kerem BOSTAN – İstanbul University
Alpinçağla ÇETİN – TEBİP / İstanbul University
Çağlar ÇETİNKAYA – İstanbul University
Tuana Ayla DEMİRCİOĞLU – TEBİP / İstanbul University
Merve DOĞAN – İstanbul University
Yaren DOĞRAMACIOĞLU – TEBİP / İstanbul University
Berk DÜZEN – İstanbul University
Çağrı Talha EKİN – TEBİP / İstanbul University
Egemen Ata ER – TEBİP / İstanbul University
M. Gökçe ERDOĞAN SÜTLAŞ – İstanbul University
Aydın EROL – İstanbul University
Tülin ERUÇAR – İstanbul University
Berna GÜNDOĞDU – İstanbul University
Ercan GÜLEŞ – İstanbul University
Yusuf Cenk İLTUŞ – İstanbul University
Çisem İlayda İNCİ – İstanbul University
Erhan KARA – TEBİP / İstanbul University
Özlem KIRMIZITAŞ – TEBİP / İstanbul University
Lamprini Malletzidou – Aristotle University of Thessaloniki, Greece
Berkay ÖZDEŞ – İstanbul University
Nazlı SERT – TEBİP / İstanbul University
Emine TEZGİN – TEBİP / İstanbul University
Simge USMAN – İstanbul University
Yeşim YALÇIN – İstanbul University
Melek YILDIRIM – İstanbul University
Berra Zeynep YAŞAROĞLU – TEBİP / İstanbul University
Aziza YUSUPOVA – Turin Polytechnic University – Uzbekistan
Seda YÜKSEK – İstanbul University