Düzenleme Kurulu

Feyza GÜZELÇİMEN – İstanbul Üniversitesi, Türkiye – Başkan
Ayşegül ERTOPRAK – İstanbul Üniversitesi, Türkiye – Başkan Yardımcısı
Fatma Çağla ÖZTÜRK – İstanbul Üniversitesi, Türkiye – Başkan Yardımcısı
Gülfem SÜSOY DOĞAN – İstanbul Üniversitesi, Türk Fizik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi – Türkiye – Koordinatör
Aytül ADIGÜZEL – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Tamer AKAN – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi – Türkiye
Canan AKSU CANBAY – Fırat Üniversitesi, Türkiye
Ülkü BAYHAN – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Türkiye
Sema BİLGE OCAK – Gazi Üniversitesi, Türkiye
Fiğen BOZ– Trakya Üniversitesi, Türkiye
Füsun ÇAM – Ege Üniversitesi, Türkiye
Sadiye ÇETİNKAYA ÇOLAK – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Türkiye
Arzu ÇİLLİ – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye
Bayram DEMİR– İstanbul Üniversitesi, Türkiye
M. Erhan EMİRHAN – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Ertan GÜDEKLİ – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Bora KETENOĞLU – Ankara Üniversitesi, Türkiye
Didem KETENOĞLU – Ankara Üniversitesi, Türkiye
Barış KINACI – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Kadri ÖZDEMİR – Piri Reis Üniversitesi, Türkiye
Lidya AMON SUSAM – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
İlkay TÜRK ÇAKIR – Giresun Üniversitesi, Türkiye
G. Çiğdem YALÇIN – İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Mehmet YILMAZ – Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye